Grote Verdrukking

De Grote Verdrukking van de Antichrist is NIET de toorn van God!

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” 1 Thess. 5:9

De grote verdrukking van de Antichrist is gericht tegen de GELOVIGEN.

De ‘toorn van de dag van de Heer’ is gericht tegen de GODDELOZEN.

GROTE VERDRUKKING – OPNAME – TOORN VAN DE HEER

Lees verder

WAT IS PRE-TOORN?

Pre-toorn (pre-wrath) leert, dat de opname ergens in de tweede helft van de periode van 7 jaar zal plaatsvinden (de laatste jaarweek). We weten niet de exacte dag of het juiste uur (Matt. 24:36). Pre-toorn maakt een belangrijk Bijbels onderscheid tussen de gebeurtenissen van de grote verdrukking van de Antichrist en de toorn van ‘de dag van de Heer’. De grote verdrukking van de Antichrist zal gericht zijn tegen de gemeente van Jezus Christus. De dagen van de grote verdrukking zullen worden ingekort door de komst van Jezus Christus, wanneer de opstanding en de opname van Gods kinderen zal plaatsvinden. Daarna zal God onmiddellijk beginnen met het uitstorten van Zijn toorn, op ‘de dag van de Heer’, over de goddelozen. SCHEMA PRE-TOORN (pre-wrath)

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek