Grote Verdrukking

Nieuwe voorraad boek Alan Kurschner! Thema actueler dan ooit!

Vanaf half december 2024 nieuwe voorraad van het boek: ‘De Opname, ná de Antichrist… maar vóór Gods Toorn’

Het boek bestudeert de volgende vragen rondom de eschatologische thema’s zoals:

Wat is het verschil tussen de Grote Verdrukking en de Dag des Heren?

Wat is het verschil tussen de 7 zegels en de 7 bazuinen/7 schalen?

Wat is het verschil tussen de toorn van satan en de toorn van God?

Het duidelijke patroon tussen de woorden van Jezus en de woorden van Paulus en het boek Openbaring.

Overzichtelijke schema’s die Schrift met Schrift vergelijken.

De Grote Verdrukking van de Antichrist is NIET de toorn van God!

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” 1 Thess. 5:9

De grote verdrukking van de Antichrist is gericht tegen de GELOVIGEN.

De ‘toorn van de dag van de Heer’ is gericht tegen de GODDELOZEN.

GROTE VERDRUKKING – OPNAME – TOORN VAN DE HEER

Lees verder
Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek