Israël

Daniël 9:27 – Zevenjarig Vredesakkoord?

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang” Daniël 9:27a

Hier in het laatste vers van Daniël 9 hebben we een verwijzing naar de Antichrist die een verbond sluit met veel mensen. Dit vers geeft gewicht aan de stelling dat de Antichrist beweert de Joodse Messias te zijn. Tot voor kort ging ik (Chris White) ervan uit dat dit vers verwees naar een ‘zevenjarig vredesakkoord’. Het is zo gebruikelijk geworden dat mensen naar dit vers verwijzen als een soort vredesverdrag, dat ik moet toegeven dat ik het een beetje als vanzelfsprekend beschouwde.

Lees verder

De Grote Verdrukking van de Antichrist is NIET de toorn van God!

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” 1 Thess. 5:9

De grote verdrukking van de Antichrist is gericht tegen de GELOVIGEN.

De ‘toorn van de dag van de Heer’ is gericht tegen de GODDELOZEN.

GROTE VERDRUKKING – OPNAME – TOORN VAN DE HEER

Lees verder
Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek