Laatse Weeën, 4e fase: elkaar overleveren – 5e fase: elkaar haten

“En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten (Mattheüs 24:10).

De intense vervolging zal nog een huiveringwekkend effect hebben op de gelovigen: verraad binnen de familie van God. Het werkwoord ‘overleveren’ komt in het evangelie van Mattheüs, eenendertig keer voor.

Het Griekse werkwoord voor ‘overleveren’ betekent: ‘een persoon overleveren aan de controle van iemand anders, waarbij ofwel een vermoedelijke schuldige persoon wordt overgedragen voor straf door de autoriteiten, ofwel een persoon wordt overgedragen aan een vijand, die vermoedelijk misbruik zal maken van het slachtoffer’.

Dit is precies wat er wordt bedoeld in het parallelle Schriftgedeelte in Markus 13:12 waarin Jezus zegt:

“En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden.”

De geest van verraad zal zich zelfs binnen de familiekring afspelen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om zowel bloedverwanten als geestelijke familie binnen de kerk. Dit zou de verklaring kunnen zijn dat ‘de liefde van velen zal verkillen’ (vers 12). Het niveau van verraad zal ongekend hoog zijn.

Een gebrek aan geloof zal altijd leiden tot wantrouwen in het huisgezin van God.

Het laatste element in dit vers is haat binnen het huisgezin van God. Dit betreft een haat die wraak neemt. Het idee is niet een afkeer, maar openlijke vijandigheid jegens anderen. De betekenis van de tekst is een haat die omstandigheden zal creëren als voorwendsel om anderen kwaad te doen.

door: Charles Cooper – uit: ‘God’s Eelect and the Great Tribulation’ blz. 180.

Wordt vervolgd.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek