Laatste Weeën, 3e fase: velen zullen struikelen…

En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten” (Mattheüs 24:10).

De verzen 10-12 in Mattheüs 24 staan niet vermeld in Markus en Lukas. Het is een Schriftgedeelte dat in veel opzichten uniek is voor Mattheüs. Deze verzen richten zich op de reactie van sommige gelovigen op de vervolging die kenmerkend is voor de zware barensweeën voorafgaand aan de wederkomst (parousia) van de Heer aan het einde der tijden.

En dan…”(kai tote) geeft aan dat de opeenvolging van gebeurtenissen doorgaat. In de reeks van vervolgingen wordt als eerste genoemd: ‘skandalisthasontai polloi’ – velen zullen struikelen. In de NET Bible staat: ‘many will be led into sin’.

Skandalizo betekent letterlijk: ‘doen struikelen – een valstrik zetten’. In het Nieuwe Testament wordt vaak de figuurlijke betekenis gebruikt, waarbij de nadruk ligt op het resultaat: degene die struikelde. In Markus 4:16-17 wordt hetzelfde woord ‘skandalizo’ gebruikt. Het betreft de gelijkenis van de zaaier:

“En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.”

In Mattheüs 24:10 en Markus 4:17 wordt gesproken over gelovigen die onder de druk van vervolging struikelen, omdat ze niet volharden in hun toewijding aan God. Ze zijn letterlijk ‘in de val gelopen’. Ze zijn niet waakzaam geweest.

Mattheüs 24:13 belooft fysieke redding alleen voor degenen die volharden. Gelovigen die hun toewijding opgeven en niet waakzaam blijven voor de valstrikken van de boze, zullen datgene verliezen wat ze juist proberen te behouden: hun fysieke leven!

“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden”

(dit vers betreft fysieke redding van het lichaam en geen geestelijke redding door geloof in het lijden en sterven van Jezus Christus).

Door Charles Cooper

Wordt vervolgd.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek