Rede van Jezus in Mattheüs 24 voor de Gemeente!

Onlangs las ik in een bekend Nederlands tijdschrift het volgende…en ik citeer: ‘Het valt op dat geen enkel gedeelte uit de Bijbel de gemeente voorbereidt of waarschuwt voor de grote verdrukking. Hieruit blijkt dat de grote verdrukking niet voor de gemeente bedoeld is’.

Deze verklaring wil ik graag toetsen aan de Bijbel.

Nieuwtestamenticus Dr. Alan Hultberg schrijft in een commentaar dat de hele structuur van het boek Mattheüs zelf bevestigt dat Mattheüs 24 gelezen moet worden als een waarschuwend woord aan het Lichaam van Christus, de gemeente.

Ik citeer:

‘Het doel van de redevoeringen van Jezus in Mattheüs is om de gemeente te trainen in discipelschap.

Een ander fundamenteel en verwant thema in Mattheüs is dat discipelschap de enige juiste reactie op het onderwijs van Jezus is.

Om deel uit te maken van de gemeente van Jezus Christus moet je een discipel (leerling) zijn. En discipel zijn, is gehoorzamen aan de leer van Jezus (Mattheüs 7:21-27; 28:19-20).

Het evangelie van Mattheüs, gestructureerd rond vijf belangrijke redevoeringen van Jezus, is ontworpen om die leer over te brengen.

Zo begint elke redevoering met nagenoeg dezelfde inleidende woorden: “…en Zijn discipelen kwamen tot Hem/en Hij riep…” (Matth. 5:1; 10:1; 13:10; 18:1; 24:1) en eindigen met “…toen Jezus deze woorden had geëindigd…” (Matth. 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1).

Dit maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat het onderwijs van Jezus in Mattheüs 24 dat gericht is aan de discipelen, vervolgens niet gericht zou zijn aan de leerlingen die door de discipelen zullen worden onderwezen.

Als Mattheüs verwacht dat de gemeente de gruwel van de verwoesting en de grote verdrukking zal zien, dan zal de opname van de gemeente ná het midden van de 70e Jaarweek van Daniël moeten plaatsvinden (Matth. 24:15; Dan. 9:27; 12:11).

Als de woorden van Jezus in Mattheüs 24 niet zijn geschreven om ons, Zijn discipelen, te onderwijzen, dan is dat in tegenspraak met de hele theologische structuur van het evangelie van Mattheüs.

Zodra we dit uitgangspunt eenmaal begrijpen, begint het hele fundament van de theorie van de opname vóór de verdrukking af te brokkelen.’

Einde citaat.

Dr. Alan Hultberg (Biola University)

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek