Het Begin van de Weeën (1)

“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

“Pas op…” (Grieks: blepo) betekent in de basis: ‘uitkijken naar een bepaalde gebeurtenis, met het gevolg om bereid te zijn om gepast te reageren’.

Het zijn juist de gelovigen die alert zijn en oppassen voor misleiding!

Het Griekse woord voor ‘naam’ heeft verschillende nuances. Het kan verwijzen naar: ‘een persoon, de naam van een persoon, de reputatie van een persoon of het karakter of de titel van een persoon’.

Het idee lijkt te zijn dat veel bedriegers zullen proberen te praten en te handelen zoals Christus eens deed, met als doel mensen te misleiden.

Het is duidelijk dat ze hun werk geloofwaardig zullen doen, want er zijn aanwijzingen dat velen zullen worden misleid. Alleen de gelovigen zullen niet het slachtoffer worden van satans plan.

Door: Charles Cooper

Uit: ‘Gods Elect and the Great Tribulaton’ blz 169/170.

Het standpunt van Charles Cooper is dat Mattheüs 24:4-14 de hele periode van Daniëls laatste (70e) jaarweek beslaat (een periode van 7 jaar). Mattheüs 24:15-28 beslaat de tweede helft van deze ‘week’ totdat de dagen van de grote verdrukking ergens tijdens deze tweede periode van 3 1/2 jaar zullen worden ingekort door de verschijning van de Heer in de lucht (opname).

Zie ook artikel: Wie zijn de Uitverkorenen in Mattheüs 24? | Eschatos

en artikel: Rede van Jezus in Mattheüs 24 voor de Gemeente! | Eschatos

en artikel Teken Start Laatste Jaarweek (7 jaar) | Eschatos

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek