Teken Start Laatste Jaarweek (7 jaar)

Wat markeert de start van de laatste Jaarweek? Dat is de 70e ‘week’ in Daniël 9. Een periode waar ook Jezus Christus naar verwijst in Mattheüs 24.

Hoewel de in Mattheüs 24:4-14 geschetste gebeurtenissen zullen leiden tot de voleinding van deze wereld, is het meteen duidelijk dat het moeilijk zal zijn om op grote schaal vast te stellen dat deze periode is begonnen.

Wie zal bijvoorbeeld beslissen dat het evangelie van het Koninkrijk overal op aarde is gepredikt? Hoe wordt die vaststelling gedaan? Ook de uitgebreide verslaggeving van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen kunnen een verkeerd beeld schetsen en speculaties uitlokken.

Als alleen menselijk inzicht bepaalt wat wel of niet de vervulling van Mattheüs 24:4-14 is, hebben we een probleem!

Dit gedeelte schetst gebeurtenissen die zullen leiden tot het einde der tijden, maar het teken van de start van het einde der tijden moet nog worden benoemd.

Bij een normale zwangerschap is het tijdsbestek tussen het begin van de weeën en de uiteindelijke bevalling een kwestie van uren. Om dus te suggereren dat de gebeurtenissen in Mattheüs 24:4-14 zich over decennia of eeuwen zullen voordoen, mist de analogie volledig.

Gebaseerd op de voorspelling van onze Heer, zullen op een bepaald moment in de toekomst dood, verraad en vernietiging de agenda van de dag worden. Het zal zó overduidelijk zijn dat niemand zich af zal vragen: ‘Is dit het?’

Het belangrijkste teken dat de intrede van de laatste jaarweek markeert, is de oprichting van een Joodse eredienst met een hersteld Mozaïsch offersysteem op de Tempelberg in Jeruzalem.

De basis van deze bewering volgt in Mattheüs 24:15, waar onze Heer verwijst naar de gruwel van de verwoesting; een gebeurtenis die in Jeruzalem moet plaatsvinden (in het midden van de laatste Jaarweek) in verband met een Joodse heilige plaats.

Dr. Charles Cooper

Uit: ‘God’s Elect and the Great Tribulation’ (blz 162) – met enkele aanvullingen door Eschatos

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek