Mattheüs 24:21… toorn van God?

“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” Mattheüs 24:21

Er zijn een aantal bekende Bijbelleraren die zeggen dat de grote verdrukking, genoemd in Mattheüs 24:21, de toorn van God is.

Maar het feit dat Jezus waarschuwt om te vluchten (zie Mattheüs 24:15-20) is het BEWIJS dat de grote verdrukking de toorn van satan betreft.

Jezus waarschuwt zijn kinderen in Mattheüs 24 niet om te vluchten voor de toorn van God, maar voor de toorn van satan!

Nog even de volgorde:

1 – Begin van de weeën/Grote Verdrukking = toorn van satan/antichrist gericht tegen de gelovigen (zegels 1 t/m 6 – buitenkant boekrol Openbaring)

2 – Opname = Opstanding doden / Transformatie levenden (7e zegel – opent de boekrol)

3 – Dag des Heren = toorn van God gericht tegen de goddelozen (inhoud boekrol: 7 bazuinen, 7 schalen)

Voor de Bijbelvorsers onder ons, zie foto hieronder:

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek