Mattheüs 24:21… toorn van God?

“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mattheüs 24:21).

Er zijn een aantal bekende Bijbelleraren die zeggen dat de Grote Verdrukking, genoemd in Mattheüs 24:21, onderdeel is van de toorn van God en daarmee dus de ‘Dag des Heren’.

Maar het feit dat Jezus waarschuwt om te vluchten (zie Mattheüs 24:15-20) is het BEWIJS dat de Grote Verdrukking de toorn van satan betreft.

God heeft nog nooit Zijn kinderen gewaarschuwd om te vluchten voor Zijn toorn. Zijn toorn is bestemd voor de goddelozen!

Nog even de volgorde:

1. Begin van de weeën/Grote Verdrukking = toorn van satan/antichrist gericht tegen de gelovigen (zegels 1 t/m 6 – buitenkant boekrol Openbaring)

2. Opname = Opstanding doden / Transformatie levenden (6e zegel – grote menigte)

3. Dag des Heren = toorn van God gericht tegen de goddelozen (7e zegel opent de boekrol: 7 bazuinen, daarna 7 schalen)

Voor de Bijbelvorsers onder ons, zie foto’s hieronder:

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek