De OPNAME wordt nooit een ‘geheimenis’ genoemd

In tegenstelling tot de leer en visie van de pre-tribulatie, wordt de OPNAME nooit een ‘geheimenis’ genoemd, wanneer gelovigen de Heer ontmoeten in de lucht bij Zijn komst (parousia).

De opname werd voor het eerst geprofeteerd tijdens de bedeling van het oude verbond (Joh. 14:1-4).

Wat Paulus daarentegen een ‘geheimenis’ noemt, is dat de laatste generatie gelovigen niet hoeft te sterven, omdat zij hun nieuwe lichamen zullen ontvangen wanneer Christus terugkeert.

51 “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.

52 Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden” (1Cor. 15:51-52).

Paulus plaatst deze gebeurtenis aan het begin van Jezus’ parousia (1 Cor. 15:23; 1 Thess. 4:15).

Jezus plaatst de parousia ná (niet vóór) de grote verdrukking (Matth. 24:27; Matth. 24:28-31).

De opstanding van gestorven gelovigen is niet het ‘geheimenis’. Dat werd al in het Oude Testament geprofeteerd (Daniël 12:2; Jes. 26:19).

In plaats daarvan brengt Paulus het ‘geheimenis’ in verband met de toekomstige gebeurtenis waarin een generatie van levende gelovigen niet zal sterven voordat zij hun glorieuze lichamen hebben ontvangen.

Alan Kurschner, 12 oktober 2021 – www.alankurschner.com

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek