Het Begin van de Weeën (3)

7“…en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Mattheüs 24:7b-8 – HSV).

Natuurlijke rampen.

Naast oorlogen is er een derde kenmerk van deze ongeëvenaarde periode: hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen.

De tekst geeft niet de bron van deze rampen aan. Zijn het de werken van God of van satan en zijn antichrist?

Aangezien de gelovigen deze dingen niet hoeven te vrezen, denken wij dat deze ‘weeën’ Gods indirecte of toegestane werken zijn.

Het is absoluut noodzakelijk dat de lezer erkent dat deze gebeurtenissen niet universeel zijn. Ze gebeuren ‘in verscheidene plaatsen’. Waar ze plaatsvinden zal grotendeels worden bepaald door wat God op een bepaald moment met de mensheid doet.

Als God mensen ertoe aanzet om afhankelijk te worden van één man om de wereldproblemen op te lossen, dan zouden gebeurtenissen in de grote stedelijke centra logisch zijn.

Aangezien de tekst dit niet expliciet zegt, kunnen we alleen maar speculeren.

Al deze zaken zijn slechts het begin van de weeën. Ze geven het einde van de ‘zwangerschap’ aan, maar zijn niet bedoeld als waarschuwing voor het niveau van iemands geloof.

Er zijn geen acties van de kant van de gelovigen vereist.

Geboorteweeën geven aan dat de bevalling op handen is, maar niet zonder vertraging.

Is het mogelijk om te bewijzen dat de gebeurtenissen die in Mattheüs 24:4-8 worden beschreven 3 1/2 jaar eerder zullen beginnen dan de laatste zware weeën (start grote verdrukking) beschreven in Mattheüs 24:9-14?

Wanneer je de gebeurtenissen van Mattheüs 24:4-8 over eeuwen heen verspreidt, wordt ze van elke betekenis beroofd voor de laatste generatie die getuige zal zijn van het begin van de laatste zware weeën.

Om als tekenen van het einde te dienen, moeten deze dingen (hongersnood, besmettelijke ziekten en aardbevingen) op zo’n manier gebeuren dat de laatste generatie die er getuige van zal zijn, zal weten: dit is het!

Beginnende weeën (Matth. 24:4-8) betekenen één ding: de laatste fase van heidense heerschappij en satans grote misleiding.

De laatste zware weeën (Matth. 24:9-14 – start grote verdrukking) betekenen: tijd om te evacueren naar veilige plekken. (Mattheüs 24:15-28 is een uitwerking op de details en de te nemen acties in de periode van de grote verdrukking)

Door: Charles Cooper

Citaten uit: ‘Gods Elect and the Great Tribulation’ blz. 171,172,173 (2008). Met enige toevoegingen door Eschatos ter verduidelijking.

Gerelateerde artikelen:

Het Begin van de Weeën (1) | Eschatos

Het Begin van de Weeën (2) | Eschatos

Rede van Jezus in Mattheüs 24 voor de Gemeente! | Eschatos

Teken Start Laatste Jaarweek (7 jaar) | Eschatos

Wie zijn de Uitverkorenen in Mattheüs 24? | Eschatos

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek