Wat houdt ‘vluchten’ in Mattheüs 24:16 in?

Door Charles Cooper

“laten dan zij die Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Mattheüs 24:16)

De verschijning van de ‘gruwel van de verwoesting’ in Mattheüs 24 vraagt maar één door God bevolen reactie van de uitverkorenen die in Judea zijn: VLUCHTEN.

Dat God degenen die in Judea wonen, opdraagt te vluchten, waarschuwt ons dat God deze gebeurtenissen zal toestaan. Zijn kinderen moeten niet proberen deze gebeurtenissen te stoppen.

Als de Heer toestond dat Gideon en 300 man een menigte mannen op de vlucht joegen die té talrijk was om te tellen, dan zou God Zijn kinderen, volk en stad gemakkelijk kunnen bevrijden. Dit zal echter niet het geval zijn. De Heer zegt namelijk:

“Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat” (Mattheüs 24:17-20).

Dit is de enige indicatie van hoe Gods uitverkorenen zouden moeten reageren op de gebeurtenissen die verband houden met ‘de gruwel van de verwoesting’.

Gelovigen moeten deze gebeurtenis niet weerstaan, bestrijden of proberen te ondermijnen, omdat deze gebeurtenis een Goddelijke noodzaak is. Daar is geen twijfel over.

Sommigen beschouwen dit als een positief bewijs dat onze Heer zich alleen tot Joden richt, omdat ‘de gruwel van de verwoesting’ in Jeruzalem plaatsvindt (Daniël 9:27) en degenen die in Judea wonen moeten ‘vluchten naar de bergen’. In hun denken zullen alleen de Joden het doelwit zijn van de haat van de Antichrist.

Een dergelijke redenering is echter te simplistisch.

Het idee dat er alleen Joden in het huidige Jeruzalem wonen en het bevel van onze Here Jezus zullen moeten gehoorzamen is een onlogische redenering. Er wonen duizenden christenen, Joden en heidenen (sommige Arabisch) in Jeruzalem.

Daarnaast is het duidelijk dat de Heer geen instructies geeft aan degenen die in andere delen van de wereld wonen.

Moeten we concluderen dat de enige mensen die zich zorgen moeten maken over het programma van de Antichrist in Judea wonen?

Dat het bevel van onze Heer om te vluchten beeldspraak is, is gemakkelijk te bewijzen.

Er zijn geen bergen rond Judea die mogelijk bescherming zouden kunnen bieden aan een grote groep mensen.

Zijn er bergen in de buurt van Judea die hoog genoeg zijn, met genoeg landmassa of genoeg geheime grotten om een grote groep mensen te verbergen? Zowel het Libanon gebergte als de berg Hermon in het noorden hebben sneeuwkappen. Overleven zou moeilijk zijn zonder warmte en voedsel. In het zuiden en oosten zijn er geen bergketens die geschikt zijn om 400 of 500 mensen te verbergen, laat staan duizenden.

Het is mijn overtuiging dat het bevel om naar de bergen te ‘vluchten’ beeldspraak is, wat betekent ‘veiligheid zoeken’, die onder de gegeven omstandigheden alleen God kan bieden.

Misschien komt de krachtigste herinnering die weerklinkt in het bevel van onze Heer uit het verhaal van Lot in Genesis 19:17.

“En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat Hij zei: Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan; vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd.”

Het gevaar van blijven hangen is duidelijk. Door wat er gebeurde met de vrouw van Lot, waren de bergen alleen veilig als men de Heer vertrouwde en gehoorzaamde.

Om de noodzaak van urgentie aan het licht te brengen zodra de ‘gruwel van de verwoesting’ zich voordoet, moedigt de Heer de inwoners van Judea aan om te rennen voor hun leven (Mattheüs 24:17,18). Of je nu op het dak zit of op het veld werkt, naar huis terugkeren zal rampzalig zijn. Inwoners moeten vluchten met niets anders dan wat ze op dat moment bij zich dragen. De noodzaak van snel handelen is absoluut noodzakelijk. Persoonlijke spullen zullen niemand redden.

Zwangere vrouwen zullen het zelfs moeilijk vinden om te ontsnappen, vanwege de noodzaak om voor baby’s te zorgen (vers 19). Er moet ook gebeden worden dat de vlucht niet op een sabbat of in de winter plaatsvindt, vanwege de moeilijkheid van reizen (vers 20). Dat kan ertoe leiden dat iemand het vermogen verliest om snel te vluchten.

Maar als iemand het huis moet verlaten zonder kleding, voedsel, geld of iets anders, hoe is overleven dan mogelijk?

Hoe extreem deze oproep ook is, voedsel en onderdak zijn ondergeschikt aan de onmiddellijke noodzaak om te vluchten. Zij die vluchten moeten op God vertrouwen om te voorzien.

Sommigen wijzen erop dat de toepassing van deze tekst zich beperkt tot de Joden, aangezien de Heer reizen op een sabbat noemt. Alsof de enige mensen in Jeruzalem Joden zijn die de sabbat respecteren en eren. (Ook niet-Joden zullen problemen krijgen met het reizen op de sabbat). Het gaat echter niet om de sabbat op zich. Het is de moeilijkheid die bepaalde situaties zullen opleveren voor degenen die proberen te ontsnappen aan het centrum van vervolging.

Winter is niet alleen een probleem voor Joden.

Zwangerschap is niet alleen een probleem voor Joodse vrouwen.

Dit zullen problemen zijn voor iedereen die snel moet vluchten zodra ze de ‘gruwel van de verwoesting’ opgesteld zien worden in de Heilige plaats.

Wat volgt, is een uitleg van de Here Jezus waaróm snel reizen noodzakelijk is:

“Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21,22).

Uit: ‘God’s Elect and the Great Tribulation’ blz 197 t/m 201.

(Voor een uitleg van Dr. Charles Cooper over ‘de uitverkorenen’ verwijzen wij u naar onderstaand artikel)

Wie zijn de Uitverkorenen in Mattheüs 24? | Eschatos

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek