Wíe vluchten er in Mattheüs 24 en Openbaring 12?

15 “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Mattheüs 24:15-16).

6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen” (Openbaring 12:6).

Wie vluchten er in Mattheüs 24 en Openbaring 12? (Tip: lees beide hoofdstukken).

Gaat het hier over dezelfde groep mensen of twee verschillende groepen?

Wanneer vluchten ze? En waarheen?

  • In Mattheüs 24 zijn het de uitverkorenen (gelovigen) die het advies van Jezus Christus krijgen om te vluchten vanuit Jeruzalem naar ‘de bergen’. (Lees Mattheüs 24:9 dat het hier om gelovigen gaat).
  • In Openbaring 12 vlucht de vrouw naar ‘de woestijn’ (de ‘vrouw’ betreft een ongelovig overblijfsel uit nationaal Israël).

Lees ook Openbaring 12:17 dat het om twee verschillende groepen gaat!

  • Het MOMENT van vluchten is voor beide groepen hetzelfde: in het MIDDEN van de laatste Jaarweek, de laatste periode van zeven jaar. Als schema: 1260 dagen – vlucht – 1260 dagen.
  • In het MIDDEN van de periode van zeven jaar START de grote verdrukking (Matth. 24:15-16; Dan. 9:27). Deze periode van de grote verdrukking wordt ergens in de tweede helft van 1260 dagen voor de gelovigen beëindigd door middel van de OPNAME. De dan nog levende gelovigen in Jezus Christus worden op dat moment verlost!
  • In het MIDDEN van de periode van zeven jaar vlucht ‘de vrouw’ (ongelovig overblijfsel uit nationaal Israël) naar de woestijn. Daar wordt zij gevoed gedurende de HELE periode van 1260 dagen (3 1/2 jaar). Aan het einde van deze periode komt ‘de vrouw’ tot het geloof in de ware Messias, Jezus Christus.

CONCLUSIE: Mattheüs 24 en Openbaring 12 beschrijven twee verschillende groepen mensen. Het moment van vluchten is voor beide groepen gelijk. De ene groep vlucht naar de bergen, de andere naar de woestijn. Voor de eerste groep wordt de periode van 1260 dagen ingekort, voor de tweede groep niet.

Bovenstaande is een korte samenvatting uit het artikel “The cutting short of the Antichrist’s Great Tribulation” van Alan Kurschner uit het ‘Biblical Prophecy Magazine/Fall 2021’ blz. 16-31. Deze is online te lezen. Zie link:

1.2-Biblical-Prophecy-online.pdf (alankurschner.com)

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek