Mattheüs 24:30-31 beschrijft NIET de slag bij Armageddon

“30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.” (Mattheüs 24:30-31)

“11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” (Openbaring 19:11)

Het is een diepgewortelde aanname onder veel pretrib en posttrib aanhangers dat Mattheüs 24:30-31 overeenkomt met Openbaring 19:11.

Zij halen Op. 19:11 aan als bewijs dat de slag bij Armageddon de wederkomst inluidt.

De context van Op. 19:11 geeft dit echter niet weer.

Op. 19:11-21 wordt vaak in verband gebracht met de passage over de wederkomst van Jezus Christus in Matth. 24:29-31.

De enige overeenkomst is dat Jezus uit de ‘hemel’ komt. De andere elementen in deze Bijbelgedeelten onthullen verschillende omstandigheden:

  • In Matth. 24:29-31 (Lukas 21:25-28) is de boodschap het teken van de Zoon des mensen die verschijnt voor de wereldwijde bevrijding van de heiligen. In Op. 19:11-21 is er geen verzameling van de heiligen, wat zeker zou worden verwacht als dit het begin van de wederkomst zou zijn. In plaats daarvan wordt hier een beeld geschetst van de Christus die verschijnt voor een lokaal oordeel bij het slagveld van Armageddon.
  • In Matth. 24:29-31 daalt de Zoon des mensen uit de hemel neer op de wolken om de heiligen te verzamelen. In Op. 19:11-21 ontbreekt het element van de wolken. Christus komt rechtstreeks naar de aarde om de legers van de naties te vernietigen. (De vermelding van Christus die op de wolken komt, wordt getoond in belangrijke passages over de start van de wederkomst van Christus (Lukas 21:27; 1 Thess. 4:17; Op. 14:14-16). Sommige uitleggers vinden dit punt misschien oninteressant, maar het is vreemd dat dit belangrijke theofanische element van wolken ontbreekt in Op. 19:11-21).
  • In Matth. 24:29-31 wordt de wederkomst van Jezus gevolgd door gelijkenissen die het begin van Gods toorn toelichten. In Op. 19 geeft de slag bij Armageddon duidelijk de voltooiing van Gods toorn weer, die plaatsvindt na de bazuin- en schaaloordelen.

Bovenstaande verschillen hoeven geen tegenstrijdigheden te zijn en een verschil in aspecten wijst niet noodzakelijkerwijs op twee verschillende gebeurtenissen. Het cumulatieve bewijs geeft niettemin aan dat deze Bijbelgedeelten twee verschillende gebeurtenissen voor wat betreft timing weergeven.

Hoewel de verschillen hierboven opmerkelijk zijn, wordt het punt in dit artikel bevestigd als we begrijpen dat…

  1. de opstanding…
  2. de inauguratie van Christus in Zijn fysieke Koninkrijk bij de 7e bazuin en…
  3. Gods toorn aanzienlijk eerder begint vóórdat de slag bij Armageddon plaatsvindt.

Deze drie factoren geven daarom aan dat de slag bij Armageddon niet het begin is van de wederkomst van Christus.

De slag bij Armageddon in Op. 19 vindt in een later stadium plaats binnen het complexe geheel van de wederkomst.

Armageddon ontvouwt zich aan het einde van de ‘dag’ des Heren.

De start van de ‘dag’ des Heren is meteen ná de opname van de gemeente van Jezus Christus in Matth. 24:31.

Mattheüs 24:31 beschrijft niet de slag bij Armageddon, maar de opname van de gemeente van Jezus Christus.

Alan E. Kurschner

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek