Moment Verzegeling 144.000 Belangrijke Aanwijzing voor de Opname

In zijn boek ‘The Pre-Wrath Rapture of the Church‘ beargumenteerd de Messias-belijdende Jood Marvin Rosenthal (1935-2022) een aantal belangrijke aspecten van de start van de Dag des Heren (die ‘dag’ is tweeledig: verlossing voor de gelovigen bij de aanvang van deze ‘dag’ (opname) en anderzijds Gods toorn over de goddeloze wereld.

Lees Openbaring hoofdstuk 7. Daarin wordt de opening van het 7e zegel omschreven. Na het openen van het 7e en laatste zegel wordt de boekrol uitgerold en vangt de aangekondigde “toorn van het Lam” aan (Op. 6:16-17).

Rosenthal schrijft:

‘In Openbaring 7 worden de 144.000 aan hun voorhoofd verzegeld als een indicatie dat ze God toebehoren (bezit) en Zijn veiligheid (bescherming) zullen ervaren. Hun verzegeling zal zijn om hen vrij te stellen van Gods komende toorn. Aangezien hun verzegeling plaatsvindt ná de opening van het 6e zegel, zullen ze onmogelijk beschermd kunnen worden tegen Gods toorn als die eerder begint. Contextueel gezien, kan niet worden opgevat dat Gods toorn de eerste zes zegels omvat’ (pagina 171). Einde citaat.

Het is dan ook logisch dat Johannes meteen na deze verzegeling van de 144.000 (op aarde) “…een grote menigte, die niemand tellen kon…” te zien krijgt (zojuist in de hemel gearriveerd vanuit de periode van de grote verdrukking). Lees Op. 7:9,14.

Hierna wordt de boekrol geopend en zal de toorn van God beginnen door het blazen van de 7 bazuinen en het uitgieten van de 7 schalen, zoals aangekondigd in het 6e zegel.

Bovenstaande is één van de bewijzen dat de ‘toorn van God’ niet begint bij het openen van het 1e zegel.

De gemeente van Jezus Christus wordt vrijgesteld voor de toorn van God, niet voor verdrukking.

Jezus bemoedigt ons met de woorden:

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).

Mocht u het boek van Marvin Rosenthal willen aanschaffen, hieronder vindt u de link:

https://www.bol.com/nl/nl/p/prewrath-rapture-of-the-church/1001004000698676/?bltgh=oMDed–nfsa-4xJ05VJEEw.2_6.7.ProductImage

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek