Baptist of Darbist…

Het is al weer meer dan honderd jaar geleden dat mijn grootouders werden gedoopt in een Baptisten gemeente in het noorden van Nederland.

Kort daarvoor (1912) had Dr. G.A. Wumkes het boek: ‘De Opkomst en Vestiging van het Baptisme in Nederland’ geschreven (zie afbeelding).

In de Voorrede schrijft hij het volgende:

‘Onder de dissenters van Nederland zijn de Baptisten mede van de armsten en dunst gezaaiden. Men telt er nog geen twee duizend. De brede massa van het volk kent nauwelijks hun naam en duwt hen in de sektenhoek. Het kleinburgerdom heeft pret over hun ‘dompelen’. De kerkelijken verwarren hen met Mormonen of Darbisten’.

De Baptisten werden dus nogal eens verward met Darbisten. Dr. Wumkes benadrukt dat het Darbisme toch echt een andere stroming is dan het Baptisme. Dat dat vandaag de dag anders is, wordt zichtbaar in het feit dat de leer van de eindtijd (eschatologie) van het Darbisme zich nagenoeg volledig binnen het Baptisme heeft ingenesteld.

Het Darbisme onderwijst de leer van de pre-tribulatie (opname van de gemeente van Jezus Christus vóór de grote verdrukking). Darbisten zijn volgelingen van de leer van John Nelson Darby. De Darbisten zijn in Nederland vooral bekend onder de naam ‘Vergadering van Gelovigen’ (open en gesloten broeders).

Het zal velen verbazen dat de oorsprong van de leer van de pre-tribulatie niet binnen het Baptisme ligt, maar binnen het Darbisme.

Ondanks het feit dat ‘Christus niet gedeeld’ is, zou het goed zijn als Baptisten wat beter hun ‘roots’ kenden. En er minstens ruimte wordt gegeven aan visies die beter aansluiten bij het oorspronkelijke onderwijs over de leer van de eindtijd. Daar wil deze website graag aan bijdragen.

Het is vooral mijn wens dat het vervolg van deze voorrede van Dr. Wumkes zichtbaar zal blijven binnen de Baptisten gemeentes:

‘Toch leven deze ‘Freikirchler’ bij hoge idealen. Hun streven naar een zuivere gemeente van gelovigen volgens apostolisch model, hun eis van persoonlijke bekering, hun strenge levenstucht, hun beslist afwijzen van alle staatsbemoeiing in zake de gemeentelijke huishouding, hun handhaven van absolute zelfregering van de gemeente, hun strijd voor onvoorwaardelijke, algemene godsdienstvrijheid, hun innig gemeenschapsleven en hun levendige evangelisatiearbeid dwingen eerbied af.’ (Zie afbeelding)

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek