Onzichtbare, Krachtige Gemeente van Jezus Christus in de Eindtijd

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam” (Mattheüs 24:9).

Gelovigen zullen niet worden verdrukt, vervolgd of gedood omdat zij lid zijn van een bepaalde kerkelijke stroming, maar omdat zij de Naam van Jezus Christus niet zullen verloochenen.

David Wilkerson schrijft in zijn boek ‘Het Visioen’ uit 1973 het volgende:

De opkomst van een bovennatuurlijke kerk

‘Ik zie een grote en bovennatuurlijke eenheid van alle ware volgelingen van Jezus Christus, samengebonden door de Heilige Geest en een onderling vertrouwen in Christus en Zijn Woord. Deze bovennatuurlijke kerk van Bijbelgelovigen zal een soort ondergrondse gemeenschap worden en katholieken en protestanten van alle richtingen omvatten. Zij zal jong en oud, zwart en blank en mensen uit alle volken samenbinden.

Terwijl de zichtbare superkerk aan politieke macht wint, zal deze onzichtbare bovennatuurlijke kerk geweldig in geestelijke kracht groeien. Deze kracht zal komen door vervolging. De vervolgingswaanzin die over deze aarde zal komen, zal deze christenen dichter bij elkaar en dichter bij Jezus Christus brengen. Er zal minder aandacht zijn voor de diverse kerkelijke opvattingen en meer nadruk op de wederkomst van Jezus Christus. De Heilige Geest zal mensen van alle richtingen en levenswandel bijeenbrengen tot één lichaam.

Alhoewel deze bovennatuurlijke kerk nu al over heel de wereld bestaat, zal zij in de komende tijd politiek gezien steeds meer onzichtbaar worden. Maar als de vervolging intenser wordt, zal dit lichaam van gelovigen heel radicaal worden in haar evangelisatiewerk. Deze onzichtbare kerk zal een bovennatuurlijke zalving en kracht van de Heilige Geest ontvangen om door te gaan met de prediking van het evangelie tot de einden der aarde het gehoord hebben.’

Einde citaat.

Wanneer u onderstaand bericht leest, begrijpt u waarschijnlijk beter waarom David Wilkerson zegt dat ook mensen met een katholieke achtergrond onderdeel van deze ware gemeente zullen zijn. In een interview zei hij eens dat dit punt heel moeilijk voor hem was en hij het ook niet begreep. Hij worstelde er 3 weken mee, voordat hij dit aspect van zijn visioen opschreef.

Ethiek van Rooms-Katholieke Kerk wankelt – Bijbels Beraad Man / Vrouw (bijbelsberaadmv.nl)

‘Tientallen christenen gedood in Noord-Korea, onderdeel van grotere operatie’ | NOS

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek