Worden alle gelovigen gedood in de Grote Verdrukking?

Een bijdrage van Ds. Wim Munters

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden” (Openbaring 13:15 NBG51).

Een bezwaar dat vanuit de pretribulatie hoek genoemd wordt tegen prewrath (pre-toorn) is dat alle gelovigen gedood worden tijdens de grote verdrukking en er dus geen kerk meer over zou zijn om opgenomen te worden bij de opname. De tekst waar men naar verwijst is dan bovengenoemde tekst.

Betekent hier het woordje “allen” dat alle gelovigen die het merkteken niet ontvangen en die het beeld niet aanbidden gedood worden? Anders gezegd, worden alle gelovigen gedood? Nee, laten we Schrift met Schrift vergelijken.

1. Openbaringen spreekt in het 5e zegel over hetgetal‘ der martelaren. In het 5e zegel zien we de martelaren die roepen om Gods interventie. Maar God grijpt nog niet in met Zijn oordeel en wraak. Nog niet!

“En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.” (Openbaring 6:11 NBG51)

Hier wordt het woordje ‘ple’ro-oo’ gebruikt wat zoveel betekent als ‘volledig maken of vol maken’. Met andere woorden, bij God is bekend wie er zullen sterven en wie niet. Er staat niet: totdat alle gelovigen gedood zouden worden.

2. In Openbaring 13 (grote verdrukking) is sprake van een bestemming tot gevangenschap en het zwaard. Niet allen zullen daartoe bestemd zijn.

“Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.” (Openbaring 13:10 NBG51)

3. Jezus zal de grote verdrukking inkorten, omdat er anders niemand over zou blijven.

“En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” (Mattheüs 24:22 NBG51)

Conclusie:

Het beeld roept gelijkenis op met de drie vrienden van Daniel die weigerden het beeld te aanbidden (Daniel 3). Zij waren daar aanwezig op de vlakte van Dura waar Nebukadnessar een beeld had opgericht. Zij weigerden het beeld te aanbidden en zij werden allen in de vurige oven geworpen. Wellicht zullen de leiders van de kerk gedwongen worden te knielen voor dit beeld en bij weigeren gedood worden. Daar is dan geen ontkomen aan. Deze zullen allen gedood worden. Een ander deel zal niet kunnen kopen of verkopen en uitgesloten worden van de maatschappij. En een ander deel zal door het zwaard gedood worden of in de gevangenis terecht komen. Laten we God danken dat Hij deze periode van de grote verdrukking zal inkorten.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek