Grote Verzoendag – Loofhuttenfeest – Chanoeka

Daniël 12:12 – 1335 dagen

Waarschijnlijk hebben jullie – net als ik – weleens naar de Bijbelse feesten gekeken in het licht van de profetieën en daar wat berekeningen op los gelaten. Ik vond het dan ook wel interessant toen ik onderstaande visie las over de 1335 dagen uit Daniël 12:12 (want vaak paste alles, behalve de 1335 dagen). Ik heb de conclusie van dat hoofdstuk voor jullie vertaald. Ik ga ervan uit dat jullie de betekenis en achtergrond van bovengenoemde feesten kennen. Uiteraard zijn er meerdere visies omtrent dit onderwerp. Lees onderstaand artikel dan ook ‘open minded’.

De ultieme Jom Kipoer (Grote Verzoendag) voor de natie Israël zal zijn op de laatste dag van de 70e jaarweek uit Daniël 9:24 (even lezen).

Het ultieme Soekot (Loofhuttenfeest) zal vijf dagen later plaatsvinden, wanneer Christus en het verloste volk op de berg Sion zal staan en God zal prijzen voor hun redding en bevrijding (Psalm 118).

Dan, 75 dagen ná de laatste Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en 70 dagen ná de laatste Soekot (Loofhuttenfeest), zal een hersteld en verlost Israël de ultieme en laatste Chanoeka vieren, wanneer de heerlijkheid van Christus terugkeert naar de tempel en het 1000-jarig Vrederijk begint onder de Heerschappij van Christus in het Koninkrijk van God (zie schema onderaan artikel).

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer Christus terugkeert, Hij niet alleen de belangrijke betekenis van deze drie feesten zal vervullen, maar dat Hij ze ook chronologisch en op de exacte dag zal vervullen. Op dezelfde manier toen Christus het Pesach Lam werd op de exacte dag van het Pesachfeest, zoals het door Israël werd gevierd bij Zijn eerste komst.

We kunnen niet van tevoren de exacte dag of het exacte uur weten waarop Christus de Grote Verdrukking zal inkorten om Zijn gemeente op te nemen en daarna Zijn toorn zal uitstorten op de goddelozen op deze aarde.

We kunnen niet van tevoren weten in welk jaar het verbond zal worden ‘versterkt’ (ondertekend?), waarmee de laatste jaarweek wordt ingeluid.

Het is wél mogelijk om te weten wanneer Jom Kipoer zal worden gevierd in Israël in de toekomst. Daarmee kan worden bepaald in welke periode van het jaar het verbond zal worden ‘versterkt’ zoals vermeld in Daniël 9:27.

Hij (Antichrist) zal voor velen het verbond versterken, één week lang.

Halverwege de week zal hij (Antichrist) slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

Elke christen moet zich ervan bewust zijn dat de start van de 70e jaarweek binnenkort van de ene op de andere dag kan beginnen, omdat bijna alle gebeurtenissen die nodig zijn voor de start van de 70e jaarweek zijn voltooid.

Als mijn aannames juist zijn, denk ik dat we tot op zekere hoogte van tevoren kunnen bepalen in welke periode van het jaar het verbond zal worden ‘versterkt’. We weten dat de 70e jaarweek een periode van 7 jaar is, bestaande uit 360 dagen per jaar en in totaal dus 2520 dagen. We weten ook dat het verbond ‘versterkt’ zal worden op de eerste dag van die periode van 7 jaar. Als onze aannames inderdaad kloppen, zal het 2519 dagen later op Jom Kipoer (Grote Verzoendag) eindigen.

Uit officiële Joodse bronnen kunnen we vaststellen op welke data Jom Kipoer in de toekomst zal worden gevierd (n.b. zelf gebruik ik hier ‘Kaluach 3’ voor…ontzettend handig, veel informatie en gratis te downloaden. Link onderaan dit artikel). Je kunt dan vanaf die toekomstige datum van Jom Kipoer 2520 dagen terugtellen om de exacte datum te bepalen waarop het verbond van 7 jaar zal worden ‘versterkt’ (voor het optellen en aftrekken van dagen vanaf een bepaalde datum gebruik ik de website van ‘Time and Date’. Link onderaan dit artikel).

Jom Kipoer (Grote Verzoendag) valt normaal gesproken eind september/begin oktober en om die reden zou het verbond eind oktober of begin tot midden november van een bepaald jaar worden ‘versterkt’. Met andere woorden, let op de activiteiten in Israël, vooral tijdens het herfstseizoen.

(Het is aannemelijk dat het Mozaïsch Verbond zal worden ‘versterkt’ en daarmee de tempelrituelen en de offers worden hervat. Om de offers te doen ophouden (Dan. 9:27), zullen ze uiteraard eerst moeten worden hervat.)

Kaluach3 3.2 Download (Free) – Kaluach3.exe (informer.com)

Date Duration Calculator: Days Between Dates (timeanddate.com)

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek