Merkteken van het beest: fysiek of symbolisch?

Twee redenen waarom het merkteken van het beest een letterlijk, fysiek merkteken op het lichaam zal zijn en niet alleen een symbolische, geestelijke realiteit.

16 “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig” (Openbaring 13:16-18).

Veel uitleggers debatteren of het merkteken van het beest een letterlijk, fysiek merkteken zal zijn of dat het alleen verwijst naar een symbool voor een of andere geestelijke realiteit.

Voor mij is dit hetzelfde als vragen of de verwijzing naar “het Lam” in het boek Openbaring letterlijk of symbolisch is. Niemand is het oneens dat het beide is. Het verwijst naar de persoon Jezus Christus. Daarnaast is de term “het Lam” symbolisch, omdat Hij zich niet verzette toen Hij als een Lam werd geslacht aan het kruis.

Ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom het teken moet worden opgevat als een letterlijk teken, terwijl het ook een symbolische betekenis bevat.

Twee van deze redenen wil ik graag bespreken.

De eerste reden waarom ik denk dat het merkteken van het beest een letterlijk, fysiek merkteken zal zijn, is het feit dat als je het merkteken niet hebt, je niet in staat zult zijn om te kunnen kopen of verkopen. De verkopers zullen moeten weten of u hun goederen kunt kopen. Dit voor de hand liggende feit lijkt de meeste uitleggers van deze passage te ontgaan. Een symbool alleen gaat niet functioneren in de echte, concrete wereld. Hoewel het merkteken letterlijk en fysiek zal zijn, kan er ook van worden gezegd dat het een symbolische, geestelijke rol speelt; het heeft de functie om iemands trouw aan Christus of aan het beest te testen – het symboliseert je trouw. De functie van het merkteken is dus om door middel van een concrete daad van verzet, de eisen van het beest te weigeren.

De tweede reden waarom het merkteken letterlijk moet worden opgevat, is omdat het in de onmiddellijke context functioneel verbonden is met het beeld van het beest:

14 “En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden” (Openbaring 13:14-15).

De term voor beeld [eikon] verwijst doorgaans naar een fysieke entiteit (een wezenlijk bestaand iets). Maar nog overtuigender: Johannes benadrukt dat het naar iets fysieks verwijst op aarde. Activiteiten die alleen fysiek kunnen worden opgevat: ‘en het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld [eikon] moeten maken voor het beest… opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken‘.

De verbinding van het woord ‘beeld’ met de twee fysieke activiteiten (maken en spreken) verklaart waarom het beeld een wezenlijk bestaand iets is. Het beeld van het beest is daarnaast gekoppeld aan het merkteken, waardoor we dit merkteken óók letterlijk kunnen opvatten.

Om deze twee redenen moeten we het merkteken zien als een letterlijk concept dat het beest zal gebruiken. Er staat niets in de tekst van Openbaring 13 dat suggereert dat het merkteken, noch het beeld, geen fysieke, letterlijke entiteiten zullen zijn.

Het merkteken en het beeld zullen functioneren om te testen of u uw aardse goederen meer liefhebt dan uw geestelijke goederen – uw trouw aan het beest of aan Jezus.

11 februari 2021 – Dr. Alan E. Kurschner

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek