Eschatos

1 5 6 7

Boekrol met 7 Zegels

Het boek Openbaring omschrijft een boekrol verzegeld met zeven zegels. Deze zegels zijn de voorwaarden die nodig zijn om de boekrol te openen, zodat de inhoud van de ‘dag van de Heer‘ kan worden uitgevoerd door middel van de oordelen van de zeven bazuinen en de zeven schalen.

Lees verder

Daniël 9:27 – Zevenjarig Vredesakkoord?

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang” Daniël 9:27a

Hier in het laatste vers van Daniël 9 hebben we een verwijzing naar de Antichrist die een verbond sluit met veel mensen. Dit vers geeft gewicht aan de stelling dat de Antichrist beweert de Joodse Messias te zijn. Tot voor kort ging ik (Chris White) ervan uit dat dit vers verwees naar een ‘zevenjarig vredesakkoord’. Het is zo gebruikelijk geworden dat mensen naar dit vers verwijzen als een soort vredesverdrag, dat ik moet toegeven dat ik het een beetje als vanzelfsprekend beschouwde.

Lees verder

De Grote Verdrukking van de Antichrist is NIET de toorn van God!

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus” 1 Thess. 5:9

De grote verdrukking van de Antichrist is gericht tegen de GELOVIGEN.

De ‘toorn van de dag van de Heer’ is gericht tegen de GODDELOZEN.

GROTE VERDRUKKING – OPNAME – TOORN VAN DE HEER

Lees verder

WAT IS PRE-TOORN?

Pre-toorn (pre-wrath) leert, dat de opname ergens in de tweede helft van de periode van 7 jaar zal plaatsvinden (de laatste jaarweek). We weten niet de exacte dag of het juiste uur (Matt. 24:36). Pre-toorn maakt een belangrijk Bijbels onderscheid tussen de gebeurtenissen van de grote verdrukking van de Antichrist en de toorn van ‘de dag van de Heer’. De grote verdrukking van de Antichrist zal gericht zijn tegen de gemeente van Jezus Christus. De dagen van de grote verdrukking zullen worden ingekort door de komst van Jezus Christus, wanneer de opstanding en de opname van Gods kinderen zal plaatsvinden. Daarna zal God onmiddellijk beginnen met het uitstorten van Zijn toorn, op ‘de dag van de Heer’, over de goddelozen. SCHEMA PRE-TOORN (pre-wrath)

Inleiding

Prewrath (pre-toorn): Een Korte Introductie tot de Grote Verdrukking, Opname en Dag van de Heer is een uittreksel uit mijn boek ‘Antichrist Before the Day of the Lord: What every Christian needs to know about the Return of Jesus Christ’ (Pompton Lakes, NJ, USA: Eschatos Publishing, 2013).

Dit boek bevat de basiselementen voor de introductie van de visie van pre-toorn over de terugkeer van Jezus Christus. Hoewel ik het boek ‘Antichrist Before the Day of the Lord’ zeer aanbeveel voor een volledige beschrijving, erken ik dat er sommigen zijn die een uittreksel waarderen voordat ze verder ingaan op deze materie. Ik heb dit uittreksel ook geschreven in de hoop dat dit korte boek op grote schaal zal worden verspreid. Ik geloof dat deze boodschap dringend is en het is mijn wens om zoveel mogelijk christenen te laten kennismaken met deze Bijbelse boodschap.

Lees verder
1 5 6 7

Updates ontvangen

Loading

Categorieën

Boek