Het Spijt Me…

Heb je even tijd om deze blog te lezen?

Een spijtbetuiging in verband met plaatsvervangende schaamte naar aanleiding van een korte video van Amir Tsarfati van anderhalve minuut.

Zullen gelovigen door de Grote Verdrukking gaan?: Amir Tsarfati – YouTube (link aanklikken)

Deze spijtbetuiging is voor jullie… martelaars… vermoord, verminkt, gefolterd, verbrand, onthoofd… omwille van jullie geloof en rotsvast vertrouwen op Jezus Christus.

Ik lees dat velen van jullie in dierenhuiden werden gewikkeld en zo verslonden werden door de honden. Of tegen de tijd dat het donker werd, als fakkels werden gebruikt. In de arena werden jullie verscheurd door leeuwen en tijgers in het voorprogramma van de echte voorstelling, de gladiatorengevechten.

Kerkhistoricus Eusebius beschrijft dat u, een priester, roodgloeiende stalen platen tegen uw lichaam aangedrukt kreeg. En u, mevrouw, 90 jaar oud, werd doodgeslagen. Hij schrijft verder dat jullie, een groep lieve broeders en zusters, vastgebonden werden op stoelen en boven een vuur langzaam werden geroosterd. De hele arena was vergeven van de stank van verbrand vlees.

En jij, slavin, die werd vastgebonden aan een paal om zo hongerige dieren op je los te laten… toen je ondanks deze marteling nog niet was gestorven, werd je in een net gewikkeld en voor een razende stier gegooid. Onder jubelkreten en applaus slingerde de stier jou de hele arena door, tot iemand met een dolk een einde aan jouw lijdensweg maakte.

Wanhopig stuurden jullie berichten naar jullie broeders en zusters in Azië om hen het volgende te vertellen: ‘Ze leggen alle lijken bij elkaar, de misvormde hompen vlees, verscheurd door wilde dieren, alle verkoolde menselijke resten en afgehakte hoofden naast hun rompen’.

Dagenlang werden de lijken bewaakt, zodat jullie ze niet konden begraven. De moordenaars roofden zelfs tanden van de overledenen en bespotten hen.

Bij velen van jullie werd de tong uitgerukt, omdat jullie het evangelie bleven prediken. Jullie bezit werd geconfisqueerd. Door het hele Romeinse Rijk werden jullie vervolgd.

En u, een martelaar, schreef: ‘Oh, wat een eervol en gezegend lot om met Gods genade, gemarteld en in doodsangst te weten dat God de Heer is. En met verscheurd lichaam en gebroken geest Christus als Gods Zoon te erkennen.’

Ik denk aan u, bisschop van Smyrna, met opgeheven hoofd sprak u vanaf de brandstapel de volgende woorden tot de duizenden toeschouwers: ‘Jullie dreigen met vuur dat een uur brandt om mij sneller te laten sterven, maar jullie weten niets van het vuur op de Dag des Oordeels. Dat brandt eeuwig en is de straf voor alle ongelovigen.’ En toen werd u door de vlammen verzwolgen.

Lieve broeders en zusters, jullie geloof in God was zó sterk dat zelfs een verbod op begrafenissen jullie niet kon tegenhouden. In het vulkanische gesteente onder en rond Rome groeven jullie een tunnelstelsel van in totaal 170 kilometer lang, dat hier en daar uit vier lagen bestond. In deze diepe, donkere catacomben begroeven jullie de martelaars in plaats van hen te verbranden, zoals de Romeinen deden. Jullie rusten nu tot de dag dat de bazuin zal klinken en Jezus op de wolken zal verschijnen en jullie allemaal een nieuw verheerlijkt opstandingslichaam zal geven, aan Hem gelijk. Wat een dag zal dat zijn!

Na jullie zijn er nog vele andere gelovigen als martelaar gestorven in vele landen… tot op de dag van vandaag.

Ik hoop en bid dat mijn geloof en vertrouwen op God en Jezus Christus net zo sterk zal zijn als dat van jullie, mocht ik vervolging en verdrukking mee moeten maken, misschien wel de grote verdrukking (mega verdrukking in het Grieks): de ultieme godslastering en vervolging van de gelovigen door de Antichrist in de laatste generatie. Deze periode van de toekomstige grote (mega) verdrukking zal worden ingekort door Zijn verschijning op de wolken en wij Hem tegemoet gaan in de lucht, anders zou geen vlees behouden worden, zegt Jezus.

Daarna zal Gods rechtvaardige toorn over deze goddeloze wereld losbarsten (7 bazuinen en 7 schalen) waarmee de vraag van de martelaars beschreven in het vijfde zegel wordt beantwoord: ‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’ (Openbaring 6:9-10)

Paulus zegt in Rom. 5:3: “…wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat verdrukking volharding teweegbrengt…”

Ik eindig met de hoopvolle, overwinnende woorden van Jezus:

“Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).

Shalom!

Meer over dit onderwerp is te lezen in de gratis Pdf van het boek: ‘De Opname… ná de Antichrist, maar vóór Gods toorn. Er zijn nog enige exemplaren van het boek te bestellen. Zie de menubalk op deze website.

Een bijdrage van Etty Koster-Venema

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek