Geheimenis, Babylon – Openbaring 17:12

“En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen” (Openbaring 17:12).

Het beest heeft zeven koppen maar ook tien horens.

Er wordt ons niet precies verteld hoe deze horens over de zeven koppen zijn verdeeld. We weten bijvoorbeeld niet of zes van de koppen één hoorn hebben en de zevende vier of dat ze een andere opstelling hebben.

Wanneer we de volgende verzen bekijken, dan ontdekken we dat deze tien horens te maken hebben met de laatste kop.

Het vierde beest in Daniël 7:7-8 heeft óók tien horens en dat beest wordt algemeen geassocieerd met de antichrist.

Laten we eens kijken naar de symboliek.

De zeven koppen van het beest zijn zeven koningen en nu wordt ons verteld dat de horens van dit beest óók koningen zijn. Dus waar gaat dit over?

We lezen even verder, zodat we de relatie van deze koningen met de antichrist kunnen zien.

12 “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

13 Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

15 En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

17 Want God heeft het hun in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn” (Openbaring 17:12-17).

Dus het lijkt erop dat we hier één superkoning hebben – een opperste dictator – die het laatste (toekomstige) hoofd is van het antichristelijke beest, en tien andere koningen onder zijn totale gezag heeft.

De symboliek van de horens op het beest spreekt van een consolidatie (versterking/continuering) van een bepaalde macht. Het doel van deze versterking/continuering van de macht is erg interessant, en we zullen dat behandelen als we bij die verzen komen.

De symboliek hier van de tien horens op het beest is één hoofdheerser die over anderen heerst en die bereidwillig hun gezag aan de dictator geven, die hun vervolgens gebruikt om zijn bevelen uit te voeren.

“die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen”

Deze koningen zijn direct aan het beest verbonden. Er staat dat ze maar één uur (een zeer korte tijd) zullen regeren met het beest.

In de verzen die volgen zullen we op de details ingaan van deze koningen en hoe ze hun macht aan het beest weggeven.

Uit: Mystery Babylon door Chris White

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek