Geheimenis, Babylon – Openbaring 17:11

“En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf” (Openbaring 17:11).

Bovenstaand vers bevestigt het feit dat het beest dat uit de afgrond opkomt (zie vers 8) een verwijzing is naar het opnieuw tot leven komen van de antichrist (een soort opstanding uit de dood).

Let eens op de overeenkomsten tussen de verzen 8 en 11:

“Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan” (Op. 17:8).

“En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf” (Op. 17:11).

Het verschil tussen deze twee verzen is het middelste gedeelte over zijn ‘opstanding’. Openbaring 17:8 omschrijft deze ‘opstanding’ als “en het zal opkomen uit de afgrond.”

Het gedeelte in vers 11, waar wordt gezegd dat hij de achtste is en uit de zeven komt, geeft niet alleen de chronologie aan van zijn leven en ‘opstanding’, maar ook meer informatie over deze koning (antichrist).

De zin: …”is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven…” vertelt ons dat, hoewel er maar zeven koningen zijn, er acht regeerperiodes zullen zijn. Eén van deze zeven koningen zal tweemaal regeren. De ‘opstanding’ van de antichrist verklaart waarom er acht regeerperiodes zijn en maar zeven koningen. Met andere woorden: hij zal de achtste koning zijn en tevens één van de zeven koningen blijven.

Opnieuw zien we hier, in Op. 17:11, een ‘titel’ van het beest: ‘de achtste en uit de zeven’.

Mensen vragen zich wel eens af of satan macht heeft om de doden op te wekken. Om die vraag te onderzoeken, verwijs ik u naar het onderstaande artikel.

Can Satan Raise the Dead? Toward a Biblical View of the Beast’s Wound | The Master’s Seminary (tms.edu)

Uit: Mystery Babylon (Chris White)

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek