Geheimenis, het grote Babylon – Openbaring 17:9-10

9 “Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.

10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven” (Openbaring 17:9-10).

De engel vertelt ons dat de zeven koppen zeven koningen zijn.

Er is bijna een universele overeenstemming onder Bijbelvertalers dat de grammatica aangeeft dat de zeven bergen in feite zeven koningen zijn.

Het beest in hoofdstuk 17 heeft veel dezelfde kenmerken als het beest in Openbaring 13.

“En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna” (Openbaring 13:3).

Eén van de zeven koppen krijgt een dodelijke wond. Dit komt exact overeen met het vers wat we behandelen, als je bereid bent toe te geven dat Op. 17:9 niets te maken heeft met fysieke bergen in Rome, Mekka, Jeruzalem of waar dan ook. Er zal geen berg ‘dodelijk gewond’ raken. Of dat men ‘met verwondering‘ een berg begint te aanbidden.

…”vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen”…

Er staat dat vijf van deze koningen zijn gevallen. ‘Gevallen’ is onder andere een Bijbelse term voor gestorven.

Het beest, in de geest van de antichrist, heeft zich door de geschiedenis heen gemanifesteerd in de vorm van bijzonder antichristelijke koningen.

In 1 Johannes 2:18 staat:

“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is.”

Ik geloof dat deze vijf gevallen antichristelijke koningen kunnen worden bepaald aan de hand van de Bijbel. Ik ga niet proberen u een perfecte lijst te geven van deze gevallen (gestorven) koningen.

Sommige mensen zeggen dat deze koppen geen koningen zijn, maar eerder koninkrijken. Ze verwijzen dan vaak naar het boek Daniël.

Het ligt voor de hand dat de antichrist in Daniël, Mattheüs 24, 2 Thess. en Openbaring etc. een man is en geen koninkrijk. Hij doet dingen die alleen een man kan doen. De antichrist zal wel controle uitoefenen over specifieke koninkrijken, wat belangrijk is voor het boek Daniël en Openbaring. Het feit dat er een man is die over deze koninkrijken regeert, wordt keer op keer bevestigd in de Schrift.

…”een is er”…

Vermoedelijk betekent ‘een is er’ dat deze koning leefde ten tijde van Johannes. Sommige mensen denken dat hier Nero wordt bedoeld als type van de antichrist.

…”de andere is nog niet gekomen”…

Deze toekomstige koning (deze toekomstige manifestatie van het beest), heeft tenminste één specifiek kenmerk dat hier wordt genoemd: …’wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven’… Ik geloof dat deze zin een sterk bewijs is dat de koning die gaat komen degene is die de dodelijke wond had en weer tot leven komt (één van de zeven koppen in Op. 13). Het idee van ‘een korte tijd’ is daar een goed bewijs van.

Verreweg de meest besproken tijdsperiode in de Bijbel is de 3,5 jaar die de antichrist wordt gegeven. Het verwijst zeven keer naar deze tijdsperiode en op de volgende manieren:

42 maanden

1260 dagen

een tijd, tijden en een halve tijd

…”korte tijd”…

De regeerperiode van de antichrist is kort, omdat het kort moet zijn:

“Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft” (Op. 12:12).

“En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen” (Op. 13:5).

“Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd (Daniël 7:25).

Jezus zei over deze periode van 3,5 jaar, die begint wanneer de antichrist zichzelf tot god verklaart in de tempel, het volgende:

“Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Uit Mystery Babylon (Chris White) – bovenstaande vertaling is een ingekorte versie van het hoofdstuk.

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek