Geheimenis, Babylon – Openbaring 17:7-8 Uitleg Engel

“7 En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens.

8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.”

Het is heel belangrijk om in gedachten te houden dat er twee verschillende karakters in dit visioen zijn:

1) de vrouw, bekend als ‘Geheimenis, het grote Babylon’ en

2) het beest met zeven koppen en tien horens waar de vrouw op zit.

‘Geheimenis, Babylon’ waarvan de engel later zal zeggen dat het een stad is. Zij zit op het beest, de Antichrist. Dit beest (met zeven koppen en tien horens) zal zich later tegen haar keren en haar doden (Op. 17:12-16).

Sommige mensen zien niet goed het verschil tussen deze twee karakters, en dat veroorzaakt een onjuist begrip van deze profetie.

…”was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan.”

Veel mensen hebben moeite met dit gedeelte van vers 8. Ik wil u laten zien dat dit ‘een titel’ is die verwijst naar de Antichrist die op wonderbaarlijke wijze weer tot leven komt na een dodelijke wond.

Deze lastige zin is een andere manier om te zeggen dat ‘hij leeft (was), sterft (is niet), weer tot leven komt (opkomen uit de afgrond) en uiteindelijk wordt vernietigd in de poel van vuur (naar het verderf gaan) zie Op. 19:20).

Het is een soort chronologie van zijn hele loopbaan op aarde, en het fungeert als zodanig op meerdere plekken in het boek Openbaring (zie Op. 11:7; Op.13:3-4; Op. 13:12; Op.13:14 en Op. 17:8).

Veel mensen vragen zich af of het beest (de Antichrist) wel daadwerkelijk dood zal gaan en weer zal opstaan.

* Charles Ryrie zegt hierover het volgende:

Openbaring 13:3: ‘En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond‘. Letterlijk staat er als geslacht (Grieks werkwoord: sphazó). Dit is precies hetzelfde woord dat wordt gebruikt in Openbaring 5:6 waar staat: ‘…een Lam als geslacht (sphazó). Als Christus, het Lam, daadwerkelijk stierf (en wij weten dat dat zo is), dan lijkt het erop dat deze heerser (de Antichrist) ook daadwerkelijk zal sterven. Maar zijn wond zal genezen, wat betekent dat hij weer tot leven komt. In Openbaring 11:7 zien we dat hij ‘uit de afgrond opkomt’ en dat valt samen met zijn herstel tot leven hier. Hij is blijkbaar echt gestorven, daalt af naar de afgrond en komt weer tot leven. Daarom staat er in Openbaring 13:3: “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.”

en in Openbaring 17:8:

“En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was (levend) en niet is (dood), hoewel het er toch is (weer tot leven gekomen).”

*citaat uit ‘The Prewrath Rapture of the Church’ door Marvin Rosenthal, blz. 210

Uit: ‘Mystery Babylon’ door Chris White

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek