vervolg: ‘Geheimenis, het grote Babylon’ Openbaring 17:6 – Einde Deel 1

vervolg:…

“En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag” (Openbaring 17:6).

Dit vers wordt vaak gebruikt om te bewijzen dat de vrouw Rome, de Islam of zelfs een allegorisch heidens systeem uit een ver verleden is.

Bijbelcommentatoren proberen altijd te bewijzen dat hún versie van ‘Geheimenis, Babylon’ (G.B.) meer mensen heeft gedood dan de andere kandidaten.

Waarschijnlijk wint degene die het grootste aantal gedode gelovigen citeert.

Laat ik ook even aan dit spel meedoen. In tegenstelling tot de meeste Bijbelcommentatoren, heb ik expliciete Bijbelse onderbouwing dat de ergste vervolging aller tijden zal voortkomen uit Jeruzalem.

Sprekend over de ‘gruwel van de verwoesting’ die zal plaatsvinden op de Tempelberg in Jeruzalem, zegt Jezus in Mattheüs 24 het volgende:

15 “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –

16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,

18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!

20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.

21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:15-22).

Deze moordpartijen zullen zó erg zijn, dat als de dagen van de grote verdrukking niet ingekort worden, geen van de uitverkorenen het zelfs zullen overleven! (zie link onderaan dit artikel wie met ‘de uitverkorenen’ worden bedoeld). Jezus zegt dat deze tijd ernstiger zal zijn dan alles ervoor of erna. De ergste religieuze genocide aller tijden, en het middelpunt ervan is de stad Jeruzalem.

Alleen al het feit dat de Heer benadrukt hoe belangrijk het is om snel te vluchten wanneer ze de gruwel van de verwoesting zien, is het bewijs dat er velen in Jeruzalem zullen zijn die de aanwezigheid van de antichrist in de tempel – waar hij zichzelf tot god zal verklaren – niet zullen beschouwen als een gruwel. In feite gebeurt precies het tegenovergestelde. Ze beginnen vanaf dat moment blijkbaar de bevelen van de antichrist uit te voeren om christenen te doden. Dit uitmoorden van de christenen kan zich vanaf hier inderdaad over de hele wereld verspreiden, maar het feit dat de stad Jeruzalem hierin de centrale rol speelt, is één van de meest duidelijke profetische gebeurtenissen in de Bijbel.

“…het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus.”

‘Heiligen‘ en ‘getuigen’ zou kunnen verwijzen naar degenen die zijn gedood ná de gruwel van de verwoesting.

Jezus zegt dat de mensen die door de antichrist worden gedood, zullen worden gedood omwille van Zijn Naam! (Mattheüs 24:9).

We weten dat naast ‘heiligen’ en ‘getuigen’, tweemaal ‘profeten’ wordt toegevoegd aan de lijst van degenen die door ‘Geheimenis, Babylon’ zullen worden gedood.

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden” (Openbaring 18:24).

Het is daarnaast opmerkelijk dat de twee getuigen, die in Openbaring 11:10 ‘profeten’ worden genoemd, naar verluidt worden gedood in de stad Jeruzalem.

“En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd” (Openbaring 11:8).

De stad waar onze Heer werd gekruisigd, is onbetwistbaar JERUZALEM.

Uit: ‘Mystery Babylon’ Door: Chris White

EINDE Deel 1.

link ‘uitverkorenen’:

Eén van de meest cruciale vragen in de EINDTIJD | Eschatos

We zijn hiermee aan het einde gekomen van Deel 1: Openbaring 17:1-6 – ‘Het Visioen van Johannes van de Vrouw en het Beest’.

Binnenkort Deel 2: Openbaring 17:7-18 – ‘De Uitleg van de Engel

Wordt vervolgd…

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek