‘ONTMASKER’ de Duistere Kant van COVID-19

‘A picture paints a thousand words’

Lees verder onder de foto…

Ik had me voorgenomen om niets over het coronavirus op mijn blog te plaatsen. Deze blog is opgezet voor Bijbelstudie. Er is immers genoeg materiaal te vinden voor de kritische lezer op websites zoals www.frontnieuws.com. Toch zie ik mij nu genoodzaakt dat wel te doen.

Het verbaast mij hoeveel christenen – ook zij die zijn opgegroeid met de Maranatha boodschap – de tijd waarin wij nu leven niet in profetisch perspectief zien. Velen van hun smachten om na hun vaccinatie weer op vakantie te kunnen… of zij die het vaccin tóch niet nemen, denken dat alles geleidelijk weer terug zal keren naar de tijd zoals ze die kenden vóór de coronacrisis en wachten daarom geduldig af.

Om alle ‘complotten’ uit te bannen, leek het mij verstandig om maar gewoon het boek van Klaus Schwab te kopen en te lezen wat deze persoon te zeggen heeft. Hij is tenslotte één van de bedenkers van ‘The Great Reset’ en vindt dat de coronacrisis hét moment is om de hele wereld zoals wij die kennen op de schop te gooien. Maar dan ook alles…

Hij beschrijft dat er een economische reset, een maatschappelijke reset, een geopolitieke reset, een milieu reset, een technologische reset, een industriële reset en een individuele reset moet komen. Bij de individuele reset moet de mens uiteindelijk samensmelten met de technologie (een onderdeel van de Vierde Industriële Revolutie: Kunstmatige Intelligentie oftewel Artificial Intelligence in het Engels, AI).

Dat meneer Klaus Schwab een belangrijk persoon is in de wereld van de elite mag duidelijk zijn, zie foto hierboven. Al tientallen jaren organiseert hij in Zwitserland het World Economic Forum. Journalisten mogen daarbij niet aanwezig zijn. Op www.franklinterhorst.nl kunt u daar meer over lezen.

Ik heb voor u de eerste bladzijdes van het boek ‘COVID-19: The Great Reset’ vertaald.

Lees onderstaande vertaling héél langzaam en laat het goed tot u doordringen wat hier staat!

Klaus Schwab gebruikt ontzettend veel krachtige woorden en wil meteen aan het begin van zijn boek een statement zetten. Het doet me denken aan de periode dat ik voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkte en tijdens een cursus het volgende heb geleerd: ‘Klap uitdelen – Klap opvangen’. Deze term is me altijd bijgebleven…en het werkt!

Dat er iets heel bijzonders aan zat te komen, was mij meteen duidelijk in maart 2020. Rutte, Merkel, Macron, Johnson en vele andere wereldleiders namen allemaal dezelfde term in de mond in hun eigen taal en nagenoeg op dezelfde dag: ‘het nieuwe normaal’. Daar is inmiddels een andere term bijgekomen: ‘Build Back Better’. En wie weet wat voor termen er nog zullen volgen.

Waarom ga ik dan nu tóch overstag en plaats ik hier iets anders dan wat u van mij gewend bent?

Vier redenen:

Ten eerste staat in Efeze 5:11:

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ONTMASKER ze veeleer.”

Ten tweede is de uitleg van het vierde zegel in het boek ‘De Opname – ná de Antichrist, maar vóór Gods Toorn’ mij altijd bijgebleven. (Het boek is gratis te downloaden of in boekvorm te bestellen op de hoofdpagina van deze website).

“…hun werd macht gegeven…om te doden met het zwaard, met honger, met de pest…” (Openbaring 6:8b)

Mensen zullen dus opzettelijk worden gedood met het zwaard, honger en de pest (pestilentiën).

Ik vraag mij vaak af: als de huidige ontwikkelingen in de wereld de contouren laten zien van het vierde zegel…hoe dicht zijn we dan wel niet bij de openbaring van het eerste zegel?

Ten derde zal de antichrist de scheiding tussen kerk en staat opheffen! Zie het citaat van George Eldon Ladd in bovengenoemd boek op blz. 46/47.

Als vierde punt is in mijn ogen het merkteken van het beest véél meer dan een betaalmiddel. Het merkteken wordt immers gegeven aan kleinen en groten. Ik zie de kleinen niet kopen of verkopen. Het GEVOLG van het niet nemen van het merkteken is dat je onder andere niet meer kunt kopen of verkopen. Door het merkteken aanbid je de antichrist en satan. Je bent dan niet meer te redden en er is geen weg terug. Wordt de mensheid nu psychisch klaargestoomd voor de volgende stap ná de huidige pandemie en vaccinaties? Er is niets zo eenvoudig om de hele mensheid een bepaalde kant op te duwen dan door de angst van een pandemie. Ik hou de ontwikkelingen in de gaten…

Hieronder volgt de vertaling van een gedeelte van de inleiding van het boek van Klaus Schwab: ‘Covid-19: The Great Reset’ (juni 2020):

‘De wereldwijde crisis als gevolg van de coronavirus-pandemie kent geen parallel in de moderne geschiedenis.

We kunnen niet van overdrijving worden beschuldigd als we zeggen dat het onze wereld in zijn geheel en ieder van ons afzonderlijk in de meest uitdagende tijden stort, en wat we in generaties niet hebben meegemaakt.

De huidige tijd is bepalend voor ons. We zullen jarenlang te maken krijgen met de gevolgen ervan, en veel dingen zullen voor altijd veranderen.

Het brengt economische ontwrichting van monumentale proporties met zich mee, creëert een gevaarlijke en vluchtige periode op meerdere fronten – politiek, sociaal, geopolitiek – en roept diepe zorgen over het milieu op, en vergroot ook het bereik van technologie (schadelijk of anderszins) in ons leven.

Geen enkele branche of bedrijf zal gespaard blijven van de impact van deze veranderingen.

Miljoenen bedrijven dreigen te verdwijnen en veel bedrijfstakken staan voor een onzekere toekomst; enkelen zullen gedijen.

Op individuele basis ontrafelt voor velen het leven zoals ze het hebben gekend in een alarmerend tempo.

Maar diepe, existentiële crises bevorderen ook zelfreflectie en herbergen het potentieel voor transformatie.

De breuklijnen van de wereld – met name sociale scheidslijnen, gebrek aan eerlijkheid, gebrek aan samenwerking, mislukking van mondiaal bestuur en leiderschap – zijn als nooit tevoren blootgelegd. Mensen hebben het gevoel dat de tijd is aangebroken om dingen opnieuw uit te vinden.

Er zal een nieuwe wereld ontstaan, waarvan wij ons de contouren kunnen voorstellen en gaan uitwerken.

Op het moment van schrijven (juni 2020) verergert de pandemie wereldwijd.

Velen van ons vragen zich af wanneer de dingen weer normaal zullen worden. Een kort antwoord daarop is: nooit.

Niets zal ooit terugkeren naar het ‘gebroken’ gevoel van normaliteit dat heerste vóór de crisis, omdat de pandemie van het coronavirus een fundamenteel keerpunt markeert in de koers die we volgen op wereldniveau.

Sommige analisten noemen het een grote splitsing. Anderen verwijzen naar een diepe crisis van ‘Bijbelse’ proporties. De essentie blijft hetzelfde: de wereld zoals we die kenden in de eerste maanden van 2020 is niet meer, opgelost in de context van de pandemie.

Er komen radicale veranderingen aan met zulke consequenties dat sommige experts hebben verwezen naar een tijdperk van ‘before corona’ (BC) en ‘after corona’ (AC).

We zullen verrast blijven door zowel de snelheid als de onverwachte aard van deze veranderingen – aangezien ze met elkaar versmelten, zullen meerdere gevolgen trapsgewijze effecten en onvoorziene uitkomsten veroorzaken.

Wanneer dit gebeurt, zullen deze effecten een ‘nieuw normaal’ creëren die radicaal verschilt van datgene wat we geleidelijk achter ons zullen laten.

Veel van onze overtuigingen en aannames over hoe de wereld eruit zou kunnen of moeten zien, zullen tijdens het proces worden verbrijzeld’.

Einde citaat.

Bereid u vooral geestelijk voor op wat komt, want…

“Wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ONTMASKERD worden; want al wat openbaar maakt, is licht” (Efeze 5:13).

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek