vervolg:’Geheimenis, het Grote Babylon’ Openbaring 17:1

Het visioen van Johannes van de vrouw en het beest.

“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit” (Openbaring 17:1).

Dit eerste vers brengt ons terug naar het vorige hoofdstuk (Openbaring 16), waar de zeven schalen werden uitgegoten. De zevende schaal is het oordeel van ‘het grote Babylon’ en precies datgene dat we zullen bestuderen. Dus, laten we teruggaan en eerst die passage lezen.

17 “En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!

19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. *

20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.

21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot”

(Openbaring 16:17-21).

Zoals zo vaak het geval is in het boek Openbaring zal het nu in hoofdstuk 17 inzoomen om deze grote stad, waarvan het oordeel zojuist is voorzegd, nader te bekijken. Dit is een patroon dat heel vaak wordt gezien in het boek Openbaring en de Bijbel in het algemeen. Openbaring 13 bijvoorbeeld, breekt met het chronologische verhaal om in te zoomen op de eigenschappen van de Antichrist en de valse Profeet. Hetzelfde gebeurt in hoofdstuk 7, waar de chronologie van de zegels wordt verbroken om ons meer te vertellen over de 144.000 en de grote menigte. En opnieuw in hoofdstuk 11 met de twee getuigen.

Hier is het niet anders. Na ons te hebben verteld over de verwoesting van ‘de grote stad’, zal het nu inzoomen om ons meer details te geven over het karakter van deze stad. Die details worden in twee complete hoofdstukken beschreven en zijn de focus van deze studie.

“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij…”

Dit is een van de zeven engelen die de leiding hebben over de zeven schalen. De engel neemt Johannes apart en zal hem meer details gaan tonen over het oordeel van ‘de grote hoer’.

Er staat dat ze “aan vele wateren zit.”

We hoeven de betekenis van deze zin niet te raden, aangezien de engel ons later zal vertellen wat het betekent.

“En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen” (Openbaring 17:15).

We kunnen dit combineren met vers 18 waar staat:

“En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”

We zien dat dit een stad is die misschien wel het centrum is van een soort wereldrijk. Het is de zetel van autoriteit waar de wereldregering en het religieuze wereldsysteem vandaan komen.

We zien in Openbaring 11:8 dat de Bijbel specifiek de grote stad identificeert als Jeruzalem. (“En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.”) Dit zou in overeenstemming zijn met Daniël 11:45 waar gesproken wordt over de Antichrist.

“En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad…”

* (Opmerking Eschatos: In Openbaring 16:19 wordt gesproken over de grote stad die in drie stukken uiteen viel én het instortten van de steden van de heidenvolken. Dit geeft aan dat de grote stad dus géén stad van de heidenvolken is.)

Wordt vervolgd…

Uit: ‘Mystery Babylon’ door Chris White

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek