‘Geheimenis, het grote Babylon’ Openbaring 17-18

De vertaling van een klein maar interessant boekje van Chris White (met dank aan Dr. Charles Cooper), heb ik lange tijd uitgesteld. De tijd was er niet rijp voor. Ik ben van mening dat dat nu wel het geval is, omdat de situatie in Israël momenteel heel bijzonder is en bijna dagelijks verandert.

Zo menen bijvoorbeeld de rabbijnen van ‘The Temple Institute’ dat het opnieuw instellen van de offers (lees over het offerstelsel Dan. 9:27) mede noodzakelijk is om het huidige coronavirus te laten verdwijnen. Ze refereren daarmee naar 2 Samuel 24:25: “Vervolgens bouwde David daar voor de HEERE een altaar, en bracht brandoffers en dankoffers. Zo liet de HEERE Zich verbidden ten gunste van het land, en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht.”

Daarnaast wordt Israël als voorbeeldland gesteld voor wat betreft de vaccinaties en de bijbehorende vaccinatiepaspoorten.

Al met al redenen voor mij om dit vertaalprojectje nu te starten.

Het is een vers-voor-vers studie over Openbaring hoofdstuk 17 en 18. Ik hoop dat u het blijft volgen, want er zit een zekere opbouw in het geheel. Voor mij was het in ieder geval een eye-opener.

Ik begin deze blog met de vertaling van de achterkant van het boekje.

VERTALING ACHTERKANT BOEK:

“En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde” (Openbaring 17:18).

Welke stad is dit die regeert over alle koningen van de aarde?

Rome? New York? Mekka?

Er worden meer dan negentig kenmerken gegeven in het boek Openbaring over de stad genaamd ‘Geheimenis – het grote Babylon’.

Geen van bovengenoemde drie steden voldoet aan alle criteria. Er is één stad die er wel aan voldoet, of beter gezegd, zál voldoen.

Te vaak zoeken mensen naar de stad genaamd ‘Geheimenis – het grote Babylon’ in de geschiedenis of in de tijd waarin zij zelf leven, in tegenstelling tot wat de Bijbel over haar zegt en we in de toekomst zullen gaan zien.

De Bijbel vertelt ons precies welke stad in de laatste dagen de hoofdstad van de Antichrist zal zijn, en dat deze stad de aanbidding van de Antichrist zal promoten, en waarin de Antichrist de grootste vervolging aller tijden zal instellen.

Deze stad is Jeruzalem…

Jeruzalem zal in de eindtijd de Antichrist omarmen als hun langverwachte Messias.

De reden dat ze ‘hoer’ wordt genoemd, is dezelfde reden waarom ze honderden keren in de Bijbel werd aangeduid als een hoer, omdat ze geestelijk overspel pleegt met een valse god.

“Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden!” (Jesaja 1:21a).

Updates ontvangen
Loading
Categorieën
Boek